Sunday, August 2, 2015

Knives and shipping

A lot of cattle work lately, not much time in the shop, but I did get these out this week. We did manage to get some good pictures shipping last week.


1 comment:

  1. Nhu cầu tìm tuyển dụng của bạn đang trở nên khó khăn vì lý do nào đó, bạn còn chưa biết nên dùng nguồn nào để tìm việc tốt nhất, vậy web tìm việc làm 365 cập nhật việc làm liên tục với những công việc hấp dẫn nhất.Viec lam tai hoa binh

    ReplyDelete